Kruisbestuiving: Democratie voor Dieren

7 december, 16.30-17.00 uur/Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 in Leiden/Toegang gratis

Biodiversiteit, evolutie, klimaatverandering, dierenwelzijn: het zijn onderwerpen die niet alleen biologen boeien, maar ook bijvoorbeeld psychologen, filosofen, cultuurhistorici en stedelijke ontwikkelaars. Van mei tot en met december organiseren we daarom zes keer de flitscollegereeks Kruisbestuiving. Op een voor iedereen toegankelijke manier vertellen onderzoekers kort over hun onderzoek en is er ruimte voor vragen. Doel: nieuwe ideeën krijgen door bekende thema’s eens van een heel andere kant te bekijken!

Erno Eskens geeft op 7 december het laatste flitscollege van 2016.

In 1945, een paar decennia na de uitvinding van de knuffelbeer, verschijnt de film Bambi. Het verhaal over een klein hertje dat bejaagd wordt; wie moest er niet bij huilen? Twintig jaar later, als de eerste Bambi-kijkertjes volwassen zijn, groeit de aanhang van de gematigde dierenbeweging en ontstaat in Groot-Brittannië een radicalere tak van de beweging. De jacht op de jagers wordt geopend. Filosoof Erno Eskens laat zien dat ook Nederland het toneel is geworden van dieractivistisch geweld. Hij analyseert de motieven van de radicalen en laat zien hoe de overheid faalt bij de opsporing van deze geweldplegers. Volgens Eskens, zelf actief in de gematigde dierenbeweging, schieten de radicalen hun doel voorbij. Om rechten voor dieren af te dwingen is geen geweld nodig. Het idee van dierenrechten moet alleen beter worden uitgelegd. Als dat gebeurt, dan blijken dierenrechten eigenlijk heel normaal te zijn. Eigenlijk liggen ze al besloten in de grondbeginselen van onze democratie.

Erno Eskens is filosoof en politicoloog en programmadirecteur bij de ISVW. Hij is vooral bekend door zijn filosofische pleidooi voor dierenrechten en als popularisator van de filosofie.