Kruisbestuiving: Urban Nature

23 november, 16.30-17.00 uur/Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 in Leiden/Toegang gratis

Biodiversiteit, evolutie, klimaatverandering, dierenwelzijn: het zijn onderwerpen die niet alleen biologen boeien, maar ook bijvoorbeeld psychologen, filosofen, cultuurhistorici en stedelijke ontwikkelaars. Van mei tot en met december organiseren we daarom zes keer de flitscollegereeks Kruisbestuiving. Op een voor iedereen toegankelijke manier vertellen onderzoekers kort over hun onderzoek en is er ruimte voor vragen. Doel: nieuwe ideeën krijgen door bekende thema’s eens van een heel andere kant te bekijken!

Op 23 november geeft Remco Daalder een flitscollege.

Steden worden steeds belangrijker voor de biodiversiteit. De hoogste soortenrijkdom aan vogels vind je niet in uitgestrekte bossen of moerassen, maar in de buitenwijken van steden.  De dichtbebouwde binnensteden zijn van essentieel belang voor vleermuizen en gierzwaluwen.  Steden zullen in de toekomst steeds compacter worden: meer mensen en meer activiteiten op een klein oppervlak. De uitdaging is hoe we de potenties van steden voor biodiversiteit zo goed mogelijk gaan benutten. Daar zijn goede praktijkvoorbeelden van, maar er zijn nog veel meer fantasievolle innovaties nodig. Niet alleen van ecologen, maar juist ook van architecten, stedenbouwers en kunstenaars. Remco geeft een voorzet wat we ons daarbij voor moeten stellen.

Remco Daalder werkt als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam en schreef vier boeken over stadsnatuur, waaronder De Gierzwaluw (uitgeverij Atlascontact), waarvoor hij in 2014 de Jan Wolkers prijs kreeg.