Kruisbestuiving: wat hebben bosbranden met het klimaat te maken?

Kort praatje van 20 minuten met 10 minuten vragen erna. Bar open!

17 oktober 2018, 17.15-17.45 uur, in de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 in Leiden. Toegang gratis!

Jaarlijks brandt er een stuk natuur ter grootte van India af door bosbranden. Zijn bosbranden te voorkomen, en wat is de relatie tussen bosbranden en klimaatverandering? Bosbrandexpert Cathelijne Stoof (WUR) geeft hier op 17 oktober een flitscollege over!

Biodiversiteit, evolutie, klimaatverandering, dierenwelzijn: het zijn onderwerpen die niet alleen biologen boeien, maar ook bijvoorbeeld psychologen, filosofen, cultuurhistorici en stedelijke ontwikkelaars. In 2018-2019 organiseren we daarom voor het vierde jaar op rij de flitscollegereeks Kruisbestuiving. Op een voor iedereen toegankelijke manier vertellen onderzoekers kort over hun onderzoek en is er ruimte voor vragen. Twintig minuten praatje, tien minuten vragen. Doel: nieuwe ideeën krijgen door bekende thema’s eens van een heel andere kant te bekijken!

We werken wederom samen met de Stadsgehoorzaal in de Breestraat in Leiden als locatie. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.